Principals eixos d'actuació del CZFB

Des de 1916 anticipant el futur

La sostenibilitat és la nostra estrategia

Contribuïm a la projecció de Barcelona

Defensem un entorn de treball equitatiu

Construïm aliances per al progres

Potenciem el talent

Missió, visió i valors

Visió

Ser un pol industrial líder del Mediterrani que actua com a motor per atreure i projectar empreses de valor afegit, i dotarles de recursos i de serveis d’innovació.

Missió

Dinamitzar l’economia de la regió metropolitana de Barcelona gestionant l’àrea industrial de la Zona Franca i la seva Zona Franca Duanera com a activitat principal per generar valor econòmic i social, i així afavorir la seva projecció internacional.

Valors

  • Col·laboració i concertació
  • Professionalitat
  • Treball en equip i participació
  • Innovació
  • Sostenibilitat ambiental
  • Transparència
  • Consistència econòmica

Treballant per fer realitat
l'horitzó 2030

2021: entrada en servei de totes les estacions de metro de la ZF

Horari: 05:00 - 00:00
1
L9 Sud

Parc Logístic

Mercabarna

Horari: 05:00 - 00
2
L10 Sud

Zona Franca

Port Comercial/La Factoría

Ecoparc

ZAL/Riu Vell

Els ODS en acció

Som membres de la Taula per l’Impuls de l’Agenda 2030 de Barcelona, organisme de participació ciutadana que forma part del Consell de Ciutat i que examina els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la urbs.

Hem publicat l’Informe bianual de Progrés 2020 davant l’associació Pacte Mundial, en què volem ser paradigma de la sostenibilitat en la gestió industrial.

Els nostres ODS prioritaris
4 Acords per impulsar la formació professional dual en les empreses.
5 Creació del Consell de la Dona de la Zona Franca i estratègia de foment de la paritat.
7 Pla d'instal·lació de plaques fotovoltaiques i aliança amb TMB per crear una hidrogenera a la Zona Franca.
8 Creació de l'esdeveniment BNEW per a la reactivació econòmica de Barcelona. Acceleració d'empreses emergents per crear un teixit productiu més fort.
9 Ampliació del 3D Incubator d'impressió 3D. Acord amb Correus i l'Ajuntament de Barcelona per impulsar un centre tecnològic a l'Edifici Correus.
11 Foment de la mobilitat sostenible a la Zona Franca de Barcelona.
13 Impuls de la recollida mancomunada de residus a la Zona Franca.
17 Aliança entre empreses per produir respiradors de campanya industrialitzables per lluitar contra la COVID-19.
ODS als què també ens acollim
1 Acords amb entitats socials i ONG per erradicar la pobresa.
2 Participació en campanyes de recollida daliments, robes i estris.
3 Adhesió a la Declaració de Luxemburg per a la Salut del Treballador.
6 Accions per millorar la quali- tat de l'aigua subterrània a la Zona Franca.
10 Directriu d'accessibilitat universal en accions corpo- ratives.
12 Impuls de l'Economia Circular en les empreses de la Zona Franca.
14 Iniciativa “Microbiome” per a la bioestimulació dels micro- bis d'aigües subterrànies que combaten la contaminació d'organoclorats.
15 Iniciativa “Pensa en Verd” d'embelliment i la naturalitza- ció de la Zona Franca.
16 Adopció del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per vertebrar els processos de gestió de l'entitat.

Wallbox: exemple de nou perfil empresarial a l'àrea industrial ZF

Wallbox, empresa líder en solucions intel·ligents de càrrega de vehicles elèctrics i que cotitza a Wall Street, ha escollit instal·lar la seva planta de fabricació a la Zona Franca de Barcelona per ser el millor entorn a Espanya per crear un hub d’electromobilitat.

L’empresa “unicorn” nascuda a Barcelona inverteix massivament en R+D per al desenvolupament
notable de tecnologies sostenibles en electromobilitat. 

La nova fàbrica:

Ocuparà prop de 17.000 m2

Construcció referent en sostenibilitat i economia circular, “Cradle to Cradle”:

  • ldC aplicat a la producció
  • Reutilitzant el 75% de l’energia consumida en el procés productiu